Цени

 

Услуга
Цена
 
1 игрови час/55 минути/     
 
30 ЛВ
 
1 игрови час/45 минути/ с учител
 
55 ЛВ
 

1 игрови час/55 минути/ със спаринг партнъор

 
55 ЛВ
 

1 игрови час/55 минути/ на осветление

 
30 ЛВ
 

Тенис ракета за 1 игрови час/55мин/

 
3 ЛВ
 
Тенис топки за 1 игрови час/55мин/
 
3 ЛВ